Тестування нової технології застосування шкал експертного оцінювання при парних порівняннях

Етапи тестування:

1. Оберіть проблему, в якій Ви добре розумієтесь. Сформулюйте від 5-ти до 7-ми відносно незалежних факторів, які на Вашу думку є найбільш суттєвими для вирішення цієї проблеми.
2. Вам пропонується попарно порівняти між собою важливість факторів для обраної Вами проблеми. Кожне порівняння пропонується виконати трьома способами у вербальній шкалі: з 5-ма градаціями, з 9-ма градаціями та з використанням нової технології. Пари для порівняння Вам будуть подаватись у випадковому порядку. Після виконання кожного окремого порівняння можливості повернутися до попереднього порівняння не передбачено. Також не передбачається можливість переривання процесу проходження тесту з можливістю його продовження.
3. Після виконання порівнянь уведені Вами переваги факторів будуть показані у вигляді стовпчикових діаграм та запропоновано обрати варіант, що найкращим чином відповідає Вашим уявленням про співвідношення факторів. Також потрібно пояснити, чому Ви зробили саме цей вибір.
4. Файл з результатами, ім’я якого співпадає з уведеним Вами в поле „Ваше П.І.Б.” і розширенням “dat” буде створено в тому самому каталозі, де знаходиться програмний файл тесту ( ScaleTst.exe ). Надішліть, будь-ласка, новостворений файл з результатами за адресою: *****@*****.*** для подальшої обробки даних.

Надіслані дані будуть корисними у випадку обрання Вами проблеми, у якій Ви дійсно добре розумієтесь, формулювання досить повного набору незалежних факторів, ступені впливу яких на вирішення обраної проблеми Ви чітко собі уявляєте, та у випадку ретельного виконання Вами оцінювання. Процес проходження тесту займає приблизно 20-35 хвилин.

Завантажити і почати тест