Система підтримки прийняття рішень "Солон-МК"

Солон-МК
Система підтримки прийняття рішень "Солон-МК" призначена для підтримки рішень у ситуаціях, коли із заданої множини альтернатив треба відібрати деяку частину альтернатив, які  на думку особи, що приймає рішення (ОПР), та результатами експертного оцінювання є кращими, ніж інші. Альтернативи оцінюються за декількома якісними та кількісними критеріями.
Детальніше
Застосування технології та СППР “Солон-МК” дає змогу кількісно оцінити переваги альтернатив згідно з системою переваг ОПР, що неявно висловлені нею при попарному порівнянні вагомості критеріїв і позначок їх шкал. Технологія є універсальною, бо не залежить від природи альтернатив, які порівнюються, і гнучкою, тобто дає змогу ОПР використати будь-які критерії оцінки альтернатив. Крім того, система дозволяє використати знання і досвід багатьох експертів як при безпосередній оцінці альтернатив за критеріями, так і при визначенні вагомості критеріїв та позначок шкал їх значень.

Галузі застосування СППР “Солон-МК”: установи та підприємства різних форм власності для відбору проектів при проведенні конкурсів, кандидатів на заміщення посади, обладнання, програмного забезпечення, виконавців робіт, тощо.