Система підтримки прийняття рішень "Солон-Досвід"

Система підтримки прийняття рішень "Солон-Досвід" призначена для підтримки рішень у ситуаціях, коли із заданої множини альтернатив треба відібрати деяку частину альтернатив, які з урахуванням досвіду прийняття аналогічних рішень є кращими, ніж інші. Альтернативи оцінюються за декількома якісними та кількісними критеріями.
Детальніше
Технологія є універсальною, не залежить від природи альтернатив, які порівнюються, і гнучкою, бо дає змогу ОПР використати будь-які критерії оцінки альтернатив.

Галузі застосування СППР “Солон-Досвід”: державні установи та підприємства різних форм власності для відбору проектів при проведенні конкурсів, кандидатів на заміщення посади, обладнання, програмного забезпечення, виконавців робіт, тощо при наявності досвіду прийняття та використання аналогічних рішень.