Laboratory for Decision Support Systems Team:

Photo TsV>
Vitaliy V. Tsyganok

head of lab

Dr.Eng., senior researcher

Photo KSV>
Serhii V. Kadenko

senior researcher

Ph.D.

Photo AOV>
Oleh V. Andriichuk

senior researcher

Ph.D.

Photo RPD>
Pavlo D. Roik

junior researcher

Photo HHA>
Halyna A. Homeniuk

lead engineer

Photo PYV>
Yaroslava V. Porplenko

postgraduate

Photo SMM>
Mykyta M. Savchenko

postgraduate

Photo VOO>
Oksana O. Vlasenko

postgraduate

Photo DMYu>
Mykhaylo Yu. Dubok

postgraduate